Onze school staat in een zijstraatje van de Van Hallstraat waar geen auto’s door kunnen. U vindt ons gebouw makkelijk: voor de deur ligt een houten Catamaran temidden van zwemmende haaien, vaak bemand door kinderen. Kom eens langs om een kijkje te nemen!

De kalender voor 2017/2018 is hier te downloaden

 

de Catamaran


Onderdeel van Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

 

Catamaran

Bentinckstraat 78
1051 GN Amsterdam
T: 020 684 02 00
E: info.catamaran@amosonderwijs.nl


Dependance Catamaran

Fagelstraat 85
1052 GA Amsterdam
T: 020 8915220

De leerlingen komen uit de directe omgeving van de school. Dat heeft meerdere voordelen:


Na school kunnen kinderen makkelijk samen verder spelen
Het bevordert samenwerking tussen school, leerling, ouders en organisaties binnen het stadsdeel

Wij willen een afspiegeling zijn van de buurt: een gemengde school waar buurtbewoners van alle komaf zich welkom en thuis voelen.

Wij geven inhoud aan het woord oecumene door kinderen via ons onderwijs kennis te laten maken met alle verschillende culturen en religies. Wij besteden aandacht aan de christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen. In de maand januari werken wij met de hele school thematisch aan religieuze diversiteit en levensbeschouwing.