School

Visie

Samen het beste uit jezelf halen.

De Catamaran is een oecumenische buurtschool waar goed onderwijs wordt gegeven in een prettige, veilige omgeving en waar veel aandacht is voor wetenschap & techniek en kunstzinnige oriëntatie. In ons onderwijs ondersteunen we de onderzoekende houding van kinderen door wereldoriëntatie thematisch aan te bieden.

Onderwijs helpt kinderen op weg naar volwassenheid. Het team van De Catamaran vindt het belangrijk dat ouders weten hoe het team over onderwijs en opvoeding denkt. Het pedagogisch en didactisch beleid staat daarom uitbreid beschreven in onze schoolgids, die u kunt downloaden via de pagina Praktische Zaken, Schooldocumenten.