Ouders

Ouders


Het belang van betrokken ouders

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. U bent te allen tijde welkom om, buiten de ingeplande gespreksmomenten, bij de leerkracht te informeren naar de voortgang van uw kind. Daarnaast vinden wij het erg fijn als u op school actief bent: bijvoorbeeld in onze schoolbibliotheek bij het uitlenen, bij het 'luizenpluizen', bij het versieren van de school tijdens Sint en Kerst en bij de voorbereiding van ons eindfeest vlak voor de zomervakantie.

Ouderavond

Minimaal eenmaal per jaar is er een ouderavond op school: de klassenavond. Tijdens de klassenavond worden er zaken besproken die direct met het onderwijs van uw kind te maken hebben. U krijgt ook de gelegenheid om materialen in te zien en om vragen te stellen aan de leerkracht.

Informatiebulletin

Eenmaal per zes weken verschijnt er een informatiebulletin: de Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt via de mail verspreid en is terug te lezen op de website. Ouders die hebben aangegeven ook een papieren versie te willen ontvangen krijgen deze mee via het oudste kind.

Gesprekken over de voortgang van uw kind

Gedurende het schooljaar informeren wij u graag over het reilen en zeilen op school en de voortgang van uw kind.

Klassenavond aan het begin van het schooljaar en thema-avond

Tijdens deze avond wordt uitgelegd hoe het onderwijs aan uw kind er in de praktijk uitziet. U kunt lesmaterialen inzien en vragen stellen aan de leerkracht.

Rapporten en 10-minutengesprekken

Aan het begin van het schooljaar wordt u ook uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek met de (vaak) nieuwe leerkracht van uw kind. Tijdens dat gesprek bent u in de gelegenheid over uw kind te vertellen, waardoor de leerkracht beter in kan spelen op zijn of haar leerbehoefte. De voortgang van de kinderen uit de groepen 2 tot en met 8 wordt tijdens een voortgangsgesprek in november en rapportgesprekken in februari en juni met u besproken.