Ouders

Ouders


Het belang van betrokken ouders

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. U bent te allen tijde welkom om, buiten de ingeplande gespreksmomenten, bij de leerkracht te informeren naar de voortgang van uw kind. Daarnaast vinden wij het erg fijn als u op school actief bent: bijvoorbeeld in onze schoolbibliotheek bij het uitlenen, bij het 'luizenpluizen', bij het versieren van de school tijdens Sint en Kerst en bij de voorbereiding van ons eindfeest vlak voor de zomervakantie.

Informatiebulletin

Eenmaal per zes weken verschijnt er een informatiebulletin: de Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt via de mail verspreid en is terug te lezen op de website. Ouders die hebben aangegeven ook een papieren versie te willen ontvangen krijgen deze mee via het oudste kind.

Gesprekken over de voortgang van uw kind

Gedurende het schooljaar informeren wij u graag over de voortgang van uw kind.

Oudergesprekken

De voortgang van de kinderen wordt tijdens een voortgangsgesprek in november en rapportgesprekken in februari en juni met u besproken. Bij de rapportgesprekken maken wij gebruik van een portfolio.